ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่ง “ทีทีบี” ดูแลลูกค้า

การเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่ง “ทีทีบี” ดูแลลูกค้า

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชําระเงินและเทคโนโลยี ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ระบบแอปพลิเคชันธนาคารผ่านโทรศัพท์ (Mobile Banking) ของธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือทีทีบี (ttb) ขัดข้องเมื่อวันที่ 1-3 ก.ย. ทําให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้สั่งการให้ทีทีบีช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยทีทีบีได้มีการขยายช่องทางให้บริการสำรองแก่ลูกค้า รวมทั้งขยายเวลาการให้บริการสาขานอกห้าง และจัดเตรียมศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center ให้พร้อมรองรับการช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกกรณี และได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการจะไม่สะดุดลงอีก และให้ผู้บริหารเข้ารายงานข้อเท็จจริง และแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นต่อ ธปท. และต้องทําแผนปรับปรุงระบบ เพื่อให้บริการมีความเสถียร รวมทั้งรายงานผลให้ ธปท.ทราบเป็นระยะๆ

การเงิน

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แอปพลิเคชัน ttb touch ขัดข้อง เพราะเมื่อเดือน พ.ค. ธนาคารได้อัปเกรดแอป ttb touch เป็นเวอร์ชันใหม่ ให้มีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ล่าสุดมีจำนวนผู้ใช้งานแอป ttb touch มากกว่า 4.5 ล้านราย และเมื่อปลายเดือน ส.ค. ถึงต้นเดือน ก.ย. มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ ทำให้แอปเกิดความหน่วง ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นปกติ ทีมงานจึงได้ปิดระบบเพื่อเคลียร์ธุรกรรมที่ค้างอยู่เป็นระยะๆ แต่เมื่อมีปริมาณธุรกรรมค้างมากขึ้น จึงตัดสินใจปิดระบบเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน จนในช่วงดึกของคืนวันที่ 2 ก.ย. แอป ttb touch ได้กลับมาให้บริการเป็นปกติ